Archive

Arkivi : February, 2015

Shkolla “Muharrem Kadriu” në Tërnovc , pasurohet me web-faqe!

Shkolla “Muharrem Kadriu” në Tërnovc , pasurohet me web-faqe!

Shkolla fillore “Muharrem Kadriu” në Tërnoc në kuadër të aktivitete të saj është pasuruar edhe me web-faqe! Në web- faqen www.mkadriu.com e cila tashmë ka hyrë në funksion mund të gjeni gjëra rreth shkollës fillore “Muharrem Kadriu” në Tërnoc. Kjo web-faqe sapo ka fillur së funskionuari ndërkohë do të...

Kremtimi i ditës së shkollës-2014(Fotoreportazh)

Kremtimi i ditës së shkollës-2014(Fotoreportazh)

                                                       

Foto nga hapja e shkollës së re në Tërnoc

Foto nga hapja e shkollës së re në Tërnoc

Poziv za podnosenje ponude za JN 1-2015

Poziv za podnosenje ponude za JN 1-2015.Doc

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Кonkursna dokumentacija JN 1-2015