Archive

Arkivi : June, 2015

Konkursna Dokumentacija JN 4/2015

Кonkursna dokumentacija JN 4-2015

Poziv za podnosenje ponude JN.4/2015

Poziv za prikuplanje ponude JN 4-2015

VIII/4 më të pëlqyerit

VIII/4 më të pëlqyerit

Klasa e VIII/4 ka arritur të marr vendin e parë në garën e hapur për pëlqimin e panove të semimaturatëve të vitit 2015. Të nderuar semimaturantë të gjithë keni qenë të shkëlqyer por normalisht se të gjithë nuk mund të marrin like ose vota në mënyrë të barabartë. Në...