Poziv za podnosenje ponude za procena rizika

Poziv za podnosenje ponude odluka Ugovor ya procenu rizika