LAJMËRIM

Lajmërohen arsimtarët të cilët kanë nxënës në riprovime dhe nxënësit të cilët kanë mbetur në riprovime se mësimi përgaditor do të mbahet duke filluar prej 17.08.2015  e gjerë më 21.08.2015 ,ndërsa provimet do të mbahen duke filluarë prej 24.08.2015 e gjerë më 28.08.2015 çdo ditë duke filluar prej orës 8.00 sipas orarit i cili do të shpallet në pano të shkollës .

 

Nga Drejtoria e shkollës

No Comments Yet.

Leave a Comment