Drejtoria e shkollës

sSelami Jakupi- Ushtrues i detyrës së drejtorit i shkollës fillore “Muharrem Kadriu” në Tërnoc.

+381 (0) 62 410 818

 

 

 

 

DSCN8486  Reshat Rexhepi- Ndihmës drejtori  i shkollës fillore “Muharrem Kadriu” në Tërnoc.

+381(0)63 1928700

 

 

 

 

DSCN8468Sulejman Sulejmani-Sekretar i shkollës

+381(0)63 7732629

 

 

 

 

 

DSCN8470Naser Xheladini- Kontabilist i shkollës

+381(0)62 8055536

 

 

 

 

 

TutiTeuta Mejdiji- Psikologe e shkollës

teutahasani.m@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

DSCN8471Almir Aliti-Punëtor  Administrativ-Finansiar

+381(0) 637268378

 

 

 

 

 

FaikFaik Jashari-Pedagog

+381(0)63401712